A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Megállapodások az érdekképviseletek és a MÁV-START között

,

Megállapodást írtak alá a felek a Kollektív Szerződés 9. és 10. sz. mellékletének módosításáról, a MOSZ kezdeményezésére változik az MKSZ kijelölésének szabályozása. Meghosszabbításra került az Együttműködési Megállapodás időbeli hatálya.

A Kollektív Szerződés 10. melléklet 13.§ azon pontjai módosulnak, amelyek az egyben kijelölt munkaközi szünet szabályait tartalmazzák.

Ennek értelmében az összevontan kijelölt munkaközi szünet a szolgálat megkezdését követő legalább négy óra elteltével kezdődhet meg, és a szolgálat megkezdését követő legfeljebb nyolc óra elteltével be kell fejeződnie. Ha az összevont munkaközi szünet az előző pontban meghatározott határidőkön belül (4 óra és 8 óra között) nem kerül kiadásra, úgy az elmaradt munkaközi szünetet az alapbér 175 %-ával kell díjazni.

A megállapodás 2021. január 1. napjával lép hatályba

Megállapodás született a MÁV-Start KSZ 9. mellékletének módosításáról.

A módosítás értelmében vonatkísérők esetén az előírt létszámnorma alatti vonattovábbítás díjazása emelkedik és szabályozásra került a KISS-motorvonat vonatkísérő létszáma is.

A megállapodás 2021. január 1. napjával lép hatályba

Meghosszabbításra került a 2020-as Együttműködési Megállapodás és az Egészségmegőrző pogram időbeli hatálya.

A 2021. február 8-ig tartó veszélyhelyzetre tekintettel a felek megállapodtak a a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról szóló Együttműködési Megállapodás időbeli hatályának az új megállapodás megkötéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig történő meghosszabbításáról, így  többek között a MÁV ÉVEK, a MÁV ESÉLY és az Egészségmegőrző program továbbra is biztosított.

A megállapodásokat mellékeljük

2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok