A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Együttműködéssel és elkötelezettséggel

,

A munkahelyi manipuláció és a teljesítményértékelési rendszerek etikai vonatkozásai, a munkavállalók jogainak védelme és a tisztességes munkakörülmények biztosítása

Tisztelt Kolléganők, Kollégák!

Ezúton szeretném felhívni a figyelmeteket egy fontos és aktuális témára, amely a munkahelyi manipuláció és annak etikai vonatkozásai. Mint a Mozdonyvezetők Szakszervezete Etikai Bizottság elnöke és a MOSZ képviselője, elkötelezett vagyok a munkavállalók érdekeinek védelme és a tisztességes munkakörülmények biztosítása mellett.

A manipuláció olyan befolyásolási technikákra utal, amelyek célja a másik fél gondolatainak, érzéseinek vagy cselekedeteinek irányítása, gyakran rejtett, ravasz vagy etikátlan módon. Az etikai vonatkozások tekintetében a manipuláció gyakran a hatalommal való visszaélés és a másik fél irányítása céljából történik, ami sérti az egyén autonómiáját és méltóságát.

A munkáltató manipulációja olyan viselkedés, amelyben a munkáltató befolyást gyakorol a munkavállalókra, hogy saját érdekeit szolgálja, gyakran a munkavállalók érdekeivel ellentétes módon. Ennek káros hatásai közé tartozik a munkahelyi légkör romlása, a munkavállalók elégedettségének csökkenése, a bizalomvesztés és a teljesítmény romlása.

Az alábbiakban bemutatok két kitalált példát a munkáltató manipulációjáról, amelyeket érdemes figyelembe venni:

Egy nagyvállalatnál a vezetőség bejelenti, hogy új képzési programot indítanak a munkavállalók számára, amely lehetőséget biztosít a szakmai fejlődésre és előre lépésre a cég hierarchiájában. Azonban a munkáltató közli, hogy a képzési programban való részvételhez a munkavállalóknak alá kell írniuk egy új számára kedvezőtlen munkaszerződést, cserébe a képzésért és a fejlődési lehetőségért. Sok munkavállaló kénytelen aláírni a szerződést, mert úgy érzik, hogy csak így juthatnak előre a vállalaton belül.

A munkáltató bevezet egy új teljesítményértékelési rendszert, amelyben a munkavállalók rangsorolva lesznek egymáshoz képest. A munkáltató azt állítja, hogy ez a rendszer ösztönözni fogja a versenyképességet és a teljesítményt. Azonban a munkáltató közben azt is elhallgatja, hogy a legalsó helyezettek bércsökkentést szenvednek el.

Mindkét példában a munkáltató a teljesítményértékelési rendszert több módon a munkavállalók ellen fordíthatja, ami negatív hatással lehet rájuk és a munkahelyi légkörre. Néhány példa a manipulatív módon alkalmazott teljesítményértékelési rendszerre:

Reális célok hiánya: A munkáltató irreális vagy elérhetetlen célokat állíthat fel a munkavállalók számára, amelyeket szinte lehetetlen teljesíteni. Így a munkavállalók folyamatosan alul teljesítenek, ami a munkáltatónak lehetőséget ad arra, hogy alacsonyabb bért, előléptetés hiányát vagy akár elbocsátást indokoljon.

A teljesítményértékelési rendszer átláthatatlansága: Ha a munkavállalók nem értik, hogyan értékelik őket, és milyen szempontok alapján döntenek a bónuszokról vagy előléptetésekről, akkor a munkáltató könnyen manipulálhatja a rendszert a saját érdekei szerint.

A teljesítményértékelési rendszer rangsorolása: A munkavállalók rangsorolása egymáshoz képest versenyt és rivalizálást generálhat, ami rombolhatja a munkahelyi együttműködést és csapatszellemet. Ezt a munkáltató kihasználhatja a dolgozók összefogásának megakadályozására és a munkavállalók egymás elleni fordítására.

A teljesítményértékelési rendszerben alkalmazott önkényes döntések: A munkáltató előnyben részesítheti a saját érdekeihez közelebb álló munkavállalókat vagy azokat, akiket személyesen kedvel, és hátrányosan megkülönböztetheti azokat, akikkel konfliktusa van vagy akiket kevésbé preferál.

A teljesítményértékelési rendszer megváltoztatása: A munkáltató gyakran változtathatja a teljesítményértékelési rendszert vagy annak feltételeit, hogy a munkavállalók ne tudják követni, és így könnyen manipulálhatók legyenek.

A munkavállalóknak és a szakszervezeteknek együtt kell működniük, hogy:

  • Rávilágítsanak a manipulatív teljesítményértékelési rendszerekre és azok hatásaira a munkavállalókra.
  • Javasoljanak átlátható, objektív és méltányos teljesítményértékelési rendszereket, amelyek valóban ösztönzik a fejlődést és a jó teljesítményt.

A munkahelyi manipuláció és a teljesítményértékelési rendszer visszaélése jelentős negatív hatással lehet a munkavállalókra és a munkahelyi légkörre. A munkavállalóknak ébernek kell lenniük, és össze kell fogniuk a szakszervezettel, hogy megvédjék jogukat a tisztességes munkafeltételekre és a méltányos elbánásra.

A munkavállalóknak etikus magatartást kell tanúsítaniuk, és össze kell fogniuk a tisztességes munkafeltételekért és szerződésekért. A szakszervezetek szerepe abban áll, hogy támogassák a munkavállalókat ebben az etikai küzdelemben és képviseljék érdekeiket a munkáltatóval szemben. Kiemelkedően fontos, hogy a munkavállalók észlelve a manipuláció gyanúját, azonnal jelezzék a helyzetet a szakszervezetnek. A szakszervezet célja, hogy támogassa a dolgozókat és védje az ő érdekeiket.

Kérjük, hogy legyetek éberek és proaktívak a munkahelyi manipulációval szemben, és támogassátok egymást a tisztességes munkafeltételekért folytatott küzdelemben. Ha bármilyen gyanús esetről vagy manipulációra utaló viselkedésről értesültek, kérjük, azonnal jelezzétek a helyzetet a Mozdonyvezetők Szakszervezetének, hogy mielőbb cselekedhessünk és megvédhessük érdekeiteket.

Köszönjük együttműködéseteket és elkötelezettségeteket a munkahelyi etika és tisztesség terén.

Üdvözlettel,

Willinger Gábor

MOSZ Etikai Bizottság Elnök

2023  2. szám

Mozdonyvezetők Lapja

2023 2. szám

  • Hatvan éves mozdonyoknak múzeumban van a helye
  • Mozdonyvezetők Országos Találkozója
  • Mozdonyvezetők a Mozdonyvezetőkért
  • Területi hírek
  • MOSZ Ignéczi József Horgászverseny
  • Jelenések könyve
  • ETCS

Megtekintés Korábbi számok