A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Tájékoztató a MOSZ tagjainak szóló kedvezményes telefon előfizetésről


Az előfizetési és percdíjakért továbbá az SMS és Net árakért hívj bizalommal.

Hegedűs Gizella 30/177-7660

A MOSZ flottájába lépéskor minden MOSZ tag önálló elő- és számlafizető marad. A csoportba minden MOSZ tag négy közvetlen családtagot, hozzátartozót hozhat be. Ők társkártya rendszer szerint kapcsolódnak a mozdonyvezetői előfizetéshez, vagyis ezek az előfizetések is a MOSZ tag nevére fognak kerülni.

Az elő- és számlafizető átírásának egyszeri díja van a Magyar Telekomnál, ami 4500,- Ft.

Ügyintézéshez az aktív MOSZ tagoknak fel kell mutatni az adott évre érvényesített tagkártyát

Nyugdíjasoknak, új belépőknek (akiknek még nincs tagkártyája) és pártoló tagoknak ügyintézéshez Tagsági igazolást kell kérni a MOSZ tagnak a következő elérhetőségek valamelyikén, amit elsőbbségi postával fog megkapni:

Ezzel az igazolással illetve tagkártyával a MOSZ tag / MOSZ nyugdíjas tag a lakóhely szerinti Magyar Telekom ügyfélszolgálaton tud ügyet intézni, személyi igazolvány és plusz egy személyazonosságot igazoló okmány (pl.: jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya) bemutatásával.

Tagsági igazolás kérésénél két adatot egyeztetünk:

  • lakcím
  • személyi igazolvány szám.

Csak a MOSZ tag / MOSZ nyugdíjas tag intézheti a saját, és négy fő hozzátartozója csomagmódosítását, illetve minden nemű változtatást.

Előre beszélje meg a hozzátartozókkal, hogy ne legyen a számon tartozás a szerződés módosítás aláírásának időpontjában, mert a tartozás rendezéséig nincs lehetőség a MOSZ tagi díjcsomagjába lépésre.


Nyugdíjas tagok üzleti díjcsomag használata

A MOSZ tagjaként nyugdíjba vonuló kolléga és maximum négy fő közvetlen hozzátartozója is jogosult a MOSZ tagi konstrukció használatára. A hűségnyilatkozat lejárta után további készülék vásárlásához, illetve minden egyéb ügyintézéshez a nyugdíjas kollégának is Tagsági igazolást kell kérni a MOSZ központtól.


Tag halála esetén

A Családtagok jogosultak továbbra is a díjcsomagban való maradáshoz, ha az üzletben a törvényes örökös nevére átírják a szerződéseket a halotti anyakönyvi kivonat felmutatásával, de a továbbiakban nem áll módunkban tagsági igazolást kiadni a hozzátartozóknak!

2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

Megtekintés Korábbi számok