A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Megállapodás a béremelésről a GYSEV-nél

,

A Mozdonyvezetők Szakszervezete, a GYSEV Dolgozók Szabad Szakszervezete és a Vasutasok Szakszervezete, mint  Kollektív Szerződést aláíró érdekképviseletek és a munkáltató megállapodott a 2020. évi bérfejlesztésről és egyéb foglalkoztatás politikai és munkakörülmény javító intézkedésekről. Az alapbérek április 1-től emelkednek, átlagosan nyolc százalékkal. A Munkáltató 2020. január-március hónapokra az arra jogosult munkavállalók számára egyösszegű kompenzációt biztosít az erre az időszakra eső bértömeg erejéig, a visszamenőleges hatályú bérfejlesztés helyett, melynek összege bruttó 165.000,-Ft/fő. 

 

A GYSEV Zrt., és a  GYSEV CARGO Zrt. társaságra vonatkozó megállapodás szerint a 2020. évi keresetnövekedés átlagos mértéke 10%.

A jogszabály változásoknak megfelelően a GYSEV csoportnál, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegének idei évre megállapított 8 százalékos emelése miatt szükséges bérkorrekciót januárban végrehajtotta a munkáltató. A GYSEV  vállalta, hogy 2020. január-március hónapokra az arra jogosult munkavállalók számára egyösszegű kompenzációt biztosít az erre az időszakra eső bértömeg erejéig, a visszamenőleges hatályú bérfejlesztés helyett, melynek összege bruttó 165.000,-Ft/fő. (55.000.-Ft/hó). Azon munkavállalók esetében, akiknek a munkaviszonya 2020. 1-3 hónapban kezdődött, az egyösszegű kompenzáció időarányos részére jogosultak. Kifizetése a március havi bérrel egyidejűleg történik.

Alapbérfejlesztésre, a kritikus munkakörök bérkorrekciójára, a bértorlódás hatásainak enyhítésére a Munkáltató a 2020. évi bérfejlesztés végrehajtása során átlagosan 8%-ot biztosít. A bérfejlesztési mérték munkaköri családonként került meghatározásra, ill. bizonyos kritikus munkakörök bérfejlesztési mértéke konkrétan rögzítésre. A kritikus munkakörök meghatározásánál kiemelt szempont volt a vasúti közlekedés lebonyolításában, működtetésében játszott szerep illetve a munkaerő-piaci krízisnek kitettség. 

Év végi egyösszegű juttatás kifizetésről állapodnak meg a Felek. A juttatás minimumösszege bruttó 100.000.- Ft/fő. A minimum összegnél magasabb egy főre jutó összeg kifizetésének lehetősége a vállalatok 2020. évi eredményes gazdálkodásának függvénye. Ennek érdekében 2020. december elején a Munkáltató megvizsgálja a várható eredményt
illetve a várható bérmegtakarítás összegét. A felhasználásra kerülő vállalati szintű keretösszeg meghatározásakor, a 2020-ra érvényes átlagos keresetnövekedés figyelembevételével megállapítottéves bértömeghez képest fel nem használt bérmegtakarítás az irányadó.

A hatályos Törzsgárdarendszer juttatás összege az alapbér emelés hatásának megfelelően emelkedik.A Kormányzati szándékokkal összhangban, családbarát munkahelyként a gyermekvállalástámogatása céljából, a gyermek születéséhez kapcsolódóan Munkáltatói pótszabadság kerülbevezetésre az apák részére, gyermekszületés esetén a jogszabályban biztosított 5 ill. 7 napot meghaladóan, plusz 5 nap. Azaz egy gyermek születése esetén az 5 nap helyett 10 munkanap, míg
ikrek születése esetén a 7 nap helyett 12 munkanap szabadságot vehet ki az apa gyermeke születésekor.

 A Munkáltató legkésőbb július 1-ig további szakterületeken is megvizsgálja a teljesítményösztönző rendszerek bevezetésének lehetőségét.

A SZOCHO 2%-os csökkenéséből várhatóan felszabaduló további személyi jellegű költségkeretet a Munkáltató a munkavállalók ösztönzésére és a munkavállalók megtartására fordítja.

A hatályos cafeteria rendszert  2019-es változatlan összeggel (bruttó 370eFt/fő/év) működteti a Munkáltató.

Letölthető dokumentumok:

GYSEV_2020_bermegallapodas_20200316.pdf
2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok