A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Aktuális javaslataink a MÁV-START-nak

,

Több javaslattal is megkerestük a MÁV-START-ot a mai napon. Kezdeményeztük a KISS motorvonatok üzembehelyezésére, kezelésére vonatkozó technológiai idők meghatározását, az időszakos vizsgák sikerességét ösztönző rendszer hatályának meghosszabbítást és levélben kerestük meg a MÁV-START vezérigazgatóját az iránt érdeklődve, hogy várható-e Hegyeshalomban a személyzetváltás nélküli határármenet megvalósítása Startos mozdonyvezetőkkel.

  • A Mozdonyvezetők Szakszervezete, hivatkozva a Kollektív Szerződés 10/A melléklet II. pontára, a 815. sor. (KISS) motorvonat vontatási utazószemélyzet technológiai tevékenységeinek normázását kezdeményezte. Jelenlegi ismereteink szerint a KISS kiszolgálására szolgáló (típusismereti) oktatás során, a vontatási utazószemélyzet sem írásos, sem elektronikus úton nem kapott a járműre vonatkozó kezelési útmutatót. Így az sem tisztázott, hogy az E. 1 és E.2. utasításban szabályozott, a járművek üzembehelyezésére, a fékpróbák során elvégzendő tevékenységekre és a fékberendezések üzemeltetésre vonatkozó általános szabályokon túl, a motorvonat kezelési útmutatójában leírtak mennyiben határozzák meg a vontatási utazószemélyzet technológiai normaidőit. Kértük a Műszaki és üzemeltetési vezérigazgató-helyettes intézkedését arra vonatkozóan, hogy a Munkáltató az oktatás során és a járművek kiszolgálást végző mozdonyvezetők számára biztosítsa a KISS kezelési útmutató megismerését és átadását.

  • A Mozdonyvezetők Szakszervezete a mai napon kezdeményezte a 37948/2018/START számú, a MÁV-START Zrt. 19/2011.(V.10.) NFM rendelet szerinti időszakos vizsgákat ösztönző rendszeréről szóló megállapodás időbeli hatályának meghosszabbítását. Egyúttal kértük, hogy azoknak a mozdonyvezetőknek, akik a jelenleg hatályos megállapodás ellenére nem kapták meg 2020. évben a sikeres vizsgákért járó ösztönzőt, pótolják az elmaradást. Konkrétan azokban az esetekben, amikor a kolléga a rá vonatkozó időbeli hatály időtartama alatt kétszer is vizsgázott, ekkor a 2020. nyarán elvégzett vizsga alapján megtagadták az ösztönző számfejtését, mondván, hogy ő már kapott 2018-ban 

  • levélben kértünk tájékoztatást a MÁV-START Zrt. vezérigazgatójától a személyzetváltás nélküli határátmenetre vonatkozó tervekről, a levelet mellékeljük
     
2021 szeptember-október

Mozdonyvezetők Lapja

2021 szeptember-október

  • Kezdeményeztük a vasutasok bérmegállapodásának újratárgyalását
  • Mozdonyvezetőkért emlékérem átadás
  • Záhony-Debrecen csapata nyerte a MOSZ Kupát
  • Területi hírek Debrecen, Miskolc
  • Tagkártya kedvezmények

Megtekintés Korábbi számok