A mozdonyvezetői hivatásért

Mozdonyvezetők Szakszervezete

Nem hagyjuk magunkat átverni

,

A MOSZ Ügyvivő Bizottsága értékelte a MOSZ és MÁV között március 9-én létrejött, a meghirdetett törvényes sztrájk elkerülése érdekében kötött Megállapodás munkáltatói negligálását. Levelet írtunk a MÁV elnökének

A Mozdonyvezetők Szakszervezete és a MÁV Zrt. 2022. március 9-én megállapodást kötött a Mozdonyvezetők Szakszervezete által 2022. március 10. napjától meghirdetett jogszerű sztrájkkal kapcsolatban.

A felek akkor abban állapodtak meg, hogy a MOSZ eláll a meghirdetett jogszerű munkabeszüntetés megtartásától, a Munkáltató pedig kötelezettséget vállalt 300.000,- Ft júliusi egyszeri kifizetésre a mozdonyvezetők, motorvonat-vezetők, Flirt motorvonat-vezetők körében, ezzel részben teljesítve a MOSZ sztrájkkövetelését, azaz a 2021. évi reálkereset-veszteség kompenzálását. A Megállapodás rögzíti, hogy a fentieken túl minden egyéb évközi kifizetés a többi munkavállalóval azonos módon és mértékben illeti meg a mozdonyvezető, motorvonatvezető, Flirt motorvonat-vezető munkakörben foglalkoztatottakat.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete megállapítja, hogy a Megállapodás teljesítése alól a Munkáltató úgy kívánt kibújni, hogy összemosta a minden munkavállaló számára biztosított Vasutasnaphoz kapcsolódó év végéről előrehozott lojalitási összeg kifizetésével. A sztrájk lemondásához kapcsolódó Megállapodás nem tekinthető teljesítettnek, ha az a 24140/2022/MAV számú Megállapodás alapján 230.000 Ft, továbbá a MÁV-START egyoldalú kötelezettségvállalása alapján, az utazószolgálatot ellátó frontszemélyzet többletteljesítményének elismeréseként 70.000 Ft teljesítésével történt.

Ugyanakkor Ön a 25540/2022/MAV hivatkozási számmal ellátott levelében kijelenti, hogy a Megállapodásban rögzített munkáltatói vállalások a leírtaknak megfelelően teljesültek.

 Mivel a sztrájk lemondásához kapcsolódó Megállapodásban foglaltak nem teljesültek, felszólítjuk a MÁV Zrt. vezetését, hogy a szóban forgó 9833-1/2022/MAV Megállapodást tartsa be és haladéktalanul hozza nyilvánosságra. Ennek elmaradása esetén a Mozdonyvezetők Szakszervezete a Megállapodást augusztus 8-án nyilvánosságra hozza.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete a Megállapodás teljesülése érdekében minden törvényes eszközzel élni fog és továbbra is érdekelt a békés megoldásban.

 

2024. 1.szám

Mozdonyvezetők Lapja

2024. 1.szám

  • Megállapodás - garantált reálkereset emelkedéssel
  • Sikeres pályán az RCH
  • Szép volt, jó volt, elég volt!
  • Made in Hungary
  • Csak egy ugrás Bécs

Megtekintés Korábbi számok